Pedagog

„Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwanie coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu”.

Karol Szymanowski

Działalność dydaktyczna stanowi niezwykle ważny aspekt mojej pracy zawodowej. Wiele zawdzięczam moim Nauczycielom, Profesorom oraz Mistrzom, którzy przekazali mi cenną wiedzę oraz skuteczne metody w doskonaleniu umiejętności.

Od 2016 roku jestem związana zawodowo z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie obecnie jako doktor habilitowany sztuk muzycznych.Praca ze studentami jest dla mnie doskonałą formą dzielenia się zdobytym doświadczeniem oraz inspirującym obszarem do wymiany myśli. Równolegle prowadzę wykłady, masterclass oraz lekcje pokazowe w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą.

W ostatnich latach gościłam na amerykańskich uniwersytetach: UCLA w Los Angeles, NEC oraz MIT w Bostonie, azjatyckich konserwatoriach muzycznych m. in. w: Central Conservatory of Music w Pekinie, Szanghaju, Guangzhou oraz Shenyang, a także w konserwatoriach Ameryki Południowej w Santiago de Chile oraz Sao Paulo w Brazylii.

Niezwykle cenne są dla mnie spotkania edukacyjne z najzdolniejszą polską młodzieżą. Prowadzę liczne warsztaty dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz lekcje pokazowe w akademiach muzycznych m.in.: w Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. Kolejną możliwość moich spotkań z młodymi adeptami sztuki stwarzają kursy muzyczne. Od kilku lat blisko współpracuję m.in. z: Zimową Akademią Muzyki w Lusławicach, Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, Morningside Music Bridge w USA oraz Międzynarodowymi Kursami Skrzypcowymi im. Tadeusza Wrońskiego w Nałęczowie.